Rizikové kácení

 

Rizikové kácení stromů

frézování pařezů

údržba zeleně

Tel.: 724 689 221

 

Příčiny rizikového kácení:

  • strom je vychýlený mimo směr pádu kam má být pokácen

  • strom je napadený vyhnilý, nalomený

  • v blízkosti stromu vede elektrické vedení

  • v blízkosti stromu nebo pod ním se nachází střecha, plot, koleje, komunikace